Dalyvio taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS 

UAB "Flexibility" teikia paslaugas Interneto svetainėje www.metalurgija.lt pagal šias Paslaugų teikimo taisykles. Šios PTT apibrėžia visas susitarimo tarp Jūsų ir UAB "Flexibility" sąlygas, bei reguliuoja Jūsų naudojimąsi šia paslauga. Šios sąlygos nurodo šalių įsipareigojimus ir teises teikiant bei naudojant šią paslaugą. Jei tarp šalių yra sudaryta atskira sutartis, abi pusės turi laikytis tiek sutarties, tiek šių Paslaugos teikimo sąlygų. Jei abu šie dokumentai prieštarauja vienas kitam, privaloma laikytis sutarties reikalavimų. Naudojant atskiras www.metalurgija.lt paslaugas gali būti nurodytos papildomos sąlygos ir taisyklės. Šios PTT gali būti atnaujintos neinformavus paslaugos vartotojo, su sąlyga, kad be paslaugos vartotojo sutikimo nebus keičiami paslaugos įkainiai. 

1. PASLAUGOS APIBŪDINIMAS 

Metalurgija.lt – B2B, B2C (verslas verslui, verslas klientui) interneto portalas skirtas apjungti gamybines ir komercines įmones susijusias su metalo pramone, taip pat fizinius asmenis kurie nori parduoti ar ieško pirkti įvairius metalo gaminius. Portalas tai visų pirma įmonių ir fiziniu asmenų generatorius, apjungiantis visus suinteresuotus asmenis vienoje vietoje ir leidžiantis įmonėms pačioms susikurti ir modifikuoti savo asmeninį Virtualų stendą įvedant informaciją internete pateiktoje formoje, skelbti skelbimus, dalyvauti pirkimo konkursuose bei naudotis kitomis portalo teikiamomis paslaugomis. 


2. UŽSIREGISTRAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAI 

Užsiregistravę portale Jūs įgyjate teise naudotis visomis portalo siūlomomis paslaugomis susikurti savo virtualų stendą, skelbti skelbimus, bendrauti forume, dalyvauti pirkimo konkursuose. Registruodamiesi Jūs pasirenkate slaptažodį ir prisijungimo vardą. Vardą ir slaptažodį laikykite paslaptyje ir neperduokite tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai trečia šalis yra teisėta įsipareigojimų, produktų ar jūsų įmonės paslaugų paveldėtoja. Tokiu atveju jūsų palikta informacija apie įmonę ar jos produktus bus visada tokia, kokią jūs suvesite šiame puslapyje. Norint naudotis visomis portalo teikiamomis paslaugomis, vartotojas privalo: 


3. ĮKAINIAI 

3.1. Metalurgija.lt interneto portale savo skelbimus gali patalpinti bet kuris lankytojas prieš tai užsiregistraves portale. Skelbimų talpinimo ir publikavimo paslaugos teikiamos nemokamai

3.2. Metalurgija.lt t interneto portalo skyriuje „Katalogas“ įmonių, kurių veikla atitinka katalogo kategorijas, informacijos talpinimas ir publikavimas yra nemokamas

3.3. Metalurgija.lt interneto portale dalyvavimas „Pirkimo konkursuose“ yra nemokamas

3.4. Metalurgija.lt interneto portale reklamos bei reklaminių skydelių ir nuorodų talpinimas yra mokamas (mokamos paslaugos nurodytos skiltyje „Reklama“). 

3.5. Metalurgija.lt interneto portalo paslauga "VIP Skelbimai" (skelbimų išvedimas pirmame/pagrindiniame puslapyje) yra mokama

4. DUOMENYS, PATEIKTI PORTALE METALURGIJA.LT 

Jūs suprantate, kad į metalurgija.lt pateikiama tik tokio turinio informacija, kuri yra susijusi su metalais ir jo gaminių pramone, įrengimais bei medžiagomis, naudojamomis metalo apdirbimo srityje, prekyba metalais ar panašiomis paslaugomis bei kita daugiau ar mažiau su metalais susijusia informacija. Metalurgija.lt administracija turi teisę (bet neįsipareigoja) taisyti, nepriimti ar ištrinti iš portalo bet kokią informaciją, kuri pažeidžia PTT. Jūs sutinkate, kad įvertinote ir prisiėmėte riziką dėl informacijos, kurią jūs rasite metalurgija.lt. Pateikdami savo informaciją, kuri bus įtraukta į metalurgija.lt interneto svetainę, jūs suteikiate portalo administracijai išskirtinę teisę atnaujinti, keisti, pritaikyti, perkelti ar publikuoti informaciją, siekiant išreklamuoti jūsų įmonės stendą internete, įmonę bei jos siūlomus produktus įvairiose interneto svetainėse, spaudoje ar kitokiais reklamos būdais. Ši teisė galioja ilgiau nei jūs būsite metalurgija.lt klientu ir yra automatiškai pratęsiama po to laiko, kai jūsų metalurgija.lt stendas internete panaikinamas. Jūs galite nutraukti šio leidimo galiojimą bet kuriuo metu specialiai to paprašydami. 

5. NARIŲ ELGESYS 

Jūs suprantate, kad už visą informaciją, duomenis, tekstą, nuotraukas, grafinę ir video medžiagą, nuorodas, pranešimus ar kitą medžiagą, nesvarbu ar viešai paskelbtą, ar privačiai perduotą, yra atsakingas asmuo, kuris ją sudarė bei perdavė. Tai reiškia, kad Jūs, o ne portalo savininkas UAB "Flexibility", esate visiškai atsakingi už visą informaciją, patalpintą interneto svetainėje, paskelbtą ar kitokiais būdais perduotą naudojantis paslauga. Portalo administracija kontroliuoja informaciją, paskelbtą metalurgija.lt svetainėje, bet negarantuoja jos tikslumo, vientisumo ir kokybės. Jūs suprantate, kad naudojantis paslauga, jūs galite susidurti su klaidinga arba neišsamia informacija. Pastebėjusi klaidingą ar neišsamią informaciją pie save, portalo narys privalo nedelsdama informuoti portalo administratorius apie tokį faktą. Jūs sutinkate nenaudoti paslaugos šiems tikslams: 


6. BŪTINA INFORMACIJA 

Norėdami, kad jūsų įmonės stendas būtų matomas portale metalurgija.lt, turite įvesti privalomą informaciją: a) užsiregistruoti ir pateikti išsamią informaciją apie save ir savo įmonę (pageidautina kartu su logotipu); b) pateikti kontaktinę informaciją, aprašymą apie Jūsų siūlomas paslaugas ar produktus ir mažiausiai apie vieną jūsų įmonės atstovą. 

7. PASLAUGŲ MODIFIKACIJA 

UAB "Flexibility" pasilieka teisę bet kuriuo metu modifikuoti, atnaujinti, pagerinti ir kitais būdais tobulinti ir taip pat laikinai nutraukti, jei tai atliekama siekiant modifikuoti, paslaugos (arba jos dalies) tiekimą. Jūs sutinkate, kad UAB "Flexibility" nebus jums ar trečiai šaliai atsakingas už bet kokią paslaugos modifikaciją ar laikiną nutraukimą.

Atgal